Een andere holocaust

Ik heb van de nieuwste film Avatar slechts enkele korte episodes en enkele foto’s gezien. Dat hij zoals Monbiot beweert een diepere betekenis heeft, wist ik niet. Maar dan, wat voor een betekenis! In mijn geschiedenis van Amerika ben ik daar al uitvoerig op ingegaan: de ‘uitmoording’ van de oorspronkelijke bewoners van dat continent, weliswaar meestal door ziektes, meegebracht door de Europeanen, maar mee in de hand gewerkt door de slechte behandeling van die mensen.
Je kan dus best begrijpen dat hele groepen mensen in de VS niets van die film moeten hebben. We zijn inderdaad meesters in het ontkennen van de eigen geschiedenis met zijn falen en misdaden… (zie het verhaal van de Duitse musicus).
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.