Vroegrijpe Neandertalers

Een nieuw onderzoek van kiezen van onze naaste verwant, de Neandertaler, brengt ons weer een stapje dichter bij de kennis van deze mensensoort. Als de Neandertaler vlugger volwassen werd dan zijn opvolger, de homo sapiens, dan had dat wellicht ook gevolgen voor de ontwikkeling van zijn verstandelijke vermogens.
Een gevoelige materie weliswaar. De eerste vondsten (vanaf 1856) leidden tot de opvatting als zou de Neandertaler de missing link zijn geweest tussen mens en aap en dus minder verstandig dan zijn opvolger. Een opvatting die later werd bijgesteld, tot de Neandertaler in de ogen van de paleontologen nog nauwelijks te onderscheiden was van de homo sapiens. Dit onderzoek suggereert op zijn minst dat die rehabilitatie lichtjes overdreven zou kunnen zijn.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.